info[kukac]dakov[pont]hu     + 36 21 222 8080
Vízmérő állás bejelentés
A csapból mi folyunk, Szolgáltatás az élethez.

Közzététel 24/2013.(V.29.) NFM rendelet 4. sz melléklete alapján

 
 
1.
AdatHozzáférés
2.A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetőségétFogyasztóvédelmi szervek, jogorvoslat
3.A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listájaDíjak, vízminőség, elérhetőség településenként
Elérhetőségek
4.A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásaiAz ellátásért felelőssel kötött szerződések
5.A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzataÜzletszabályzat
6.A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszabályban rögzített minőségi paraméterekkel vagy határértékkel összehasonlítható módon.A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekrőlDíjak, vízminőség, elérhetőség településenként
7.
Műszaki adatok, így különösen:
a) vízbázisok kapacitása (m3/nap),
b) kitermelt víz mennyisége (m3/év),
c) átvett víz mennyisége (m3/év),
d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év),
e) hálózati vízveszteség (m3/év),
f) szennyvíztisztító telepek száma (db),
g) átemelők száma (db),
h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/d),
i) víziközmű-hálózat hossza (km),
j) meghibásodások száma (db/év).
Víz- és csatorna szolgáltatás
8.Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete,a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rend
9.A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor vagy számolási táblaDíj-kalkulátor
10.A jóváhagyott beszerzési szabályzatBeszerzési szabályzat