info[kukac]dakov[pont]hu     + 36 21 222 8080
Vízmérő állás bejelentés
A csapból mi folyunk, Szolgáltatás az élethez.

Cégtörténet

 
 

A DAKÖV Kft-t Dabas Város és körzetének önkormányzatai alapították 1992. december 1-jén, mely tényleges működését 1993 márciusában kezdte meg 70 fős állományi létszámmal. Ekkor Dabason kívül Alsónémedi, Bugyi, Örkény és Táborfalva községek tartoztak az ellátási területhez, majd csatlakozott Kakucs és Hernád is. Feladata a rendszerváltáskor az állam tulajdonából, illetve a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat kezeléséből önkormányzati tulajdonba került vízművek, szennyvízelvezető csatornák és tisztítótelepek üzemeltetése, továbbá az ezen tevékenységekhez kapcsolódó mélyépítési, elsősorban közműépítési feladatok ellátása volt. A víziközmű vagyon önkormányzati tulajdonba adásának, illetve az ezzel együtt járó ellátási felelősség átadásának akkori célja az volt, hogy a víziközmű-szolgáltatás minél közelebb kerüljön a településeket irányító önkormányzati képviselő-testületekhez és az azt igénybe vevő fogyasztókhoz. A Társaság a célokkal azonosulva napi kapcsolatot alakított ki a fogyasztókkal, folyamatosan fejlesztette a víz- és csatornaműveket, megteremtette a biztonságos és folyamatos üzemeltetés feltételeit.

Nagy mérföldkőhöz ért a Társaság a 2011. december 31-től hatályos, a víziközmű-szolgáltatást újra szabályozó 2011. évi CCIX. törvény érvénybe lépésével, ami jelentős változásokat hozott a DAKÖV Kft. életében is, megkezdődött az integráció. Az újonnan megfogalmazott cél a gazdaságosan működtethető, nagy üzemeltető szervezet kialakítása, mely révén biztosítható a nemzeti vagyon védelme, a víziközmű-szolgáltatási ágazatokban a fenntartható fejlődés, az ivóvízkincs kíméletét szolgáló célok teljesülése, a környezet- és fogyasztóvédelem széleskörű érvényesülésének biztosítása, és nem utolsó sorban, a törvényben megfogalmazott alapelvek érvényesítése. A korábbi kisebb üzemeltetők közül 9 cég - Alsónémedi AIRVAC Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltető Kft.; Vízszolgáltató Kft., Hernád; Inárcsvíz Vízmű Üzemeltető Kft.; Szennyvízkezelő Kft., Kakucs; Galgamenti Viziközmű Kft., Bag; Tura-Galgahévíz Ipari és Szolgáltató Kommunál Kft.; Zsámboki Vízmű Kft.; Valkói és Vácszentlászlói Vízmű Kft.; Keve-víz Közszolgáltató Kft., Ráckeve - úgy döntött, hogy beolvadással csatlakozik a DAKÖV Kft-be. Azok az önkormányzatok, melyek korábban intézményi vagy nonprofit társasági formában látták el az üzemeltetést, közvetlenül tagként léptek be a Társaságba.

A korszerű feladatellátást a 2001-ben bevezetett MSZ EN ISO 9001:2001, a 2004-ben bevezetett MSZ EN ISO 14001:2005, valamint a 2019-ben bevezetésre került 50001:2018 szerint felépített integrált vállalat-, környezetirányítási- és energiagazdálkodási irányítási rendszer működtetésével és azok rendszeres auditálásával biztosítjuk, mellyel célunk a változó igényekhez folyamatosan alkalmazkodva a felhasználók, az ellátásért felelős önkormányzatok munkánkkal való elégedettségének elérése, bizalmuk elnyerése, megtartása.
A 8 éven át tartó integrációval a DAKÖV Kft. folyamatos szervezeti átalakuláson, strukturális megújuláson ment keresztül. Így jelenleg a 2010-ben kibővített dabasi irodaházban kialakított székhelyen, 2014 óta működő központi szervezettel, 3 üzemigazgatósággal – Dabas, Bag, Monor – valamint a Ráckevei- és Abonyi Üzemmérnökségekkel látja el közmű-szolgáltatási feladatait. Az utóbbi 8 évben átlagosan 472 fős állománnyal, hozzávetőlegesen 280 ezer főt látunk el ellátási területünkön.