info[kukac]dakov[pont]hu     + 36 21 222 8080
Vízmérő állás bejelentés

Vonatkozó főbb jogszabályaink

JogszabályLetöltés
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
Letöltés
58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
Letöltés
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Letöltés
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
Letöltés
1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről
Letöltés
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
Letöltés
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Letöltés
2000. évi C. törvény a számvitelről
Letöltés
2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
Letöltés
2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról
Letöltés
2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról
Letöltés
201/2001 (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
Letöltés
123/1997. (VII.18.) számú Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
Letöltés
219/2004. (VII.21.) számú Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről
Letöltés
28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
Letöltés
220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól
Letöltés
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
Letöltés
18/1999. (II.5.) Korm. rendeletet a fogyasztóval kötött szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről
Letöltés
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Letöltés