info[kukac]dakov[pont]hu     + 36 21 222 8080
Vízmérő állás bejelentés

Locsolási célú mellékvízmérő telepítése

Dátum: 2022. aug. 25.
Ha locsolóvíz mellékvízmérőt szeretnénk felszereltetni?
 
víziközmű-szolgáltató lehetőséget biztosít a felhasználó költségére az ingatlanon belül locsolási célú mellékvízmérő beépítésére. A felszerelést formanyomtatvány kitöltésével kell kezdeményezni. A locsolási célú mellékvízmérő a felhasználó tulajdonát képezi, ezért megfelelő működtetéséről, hitelesíttetéséről, karbantartásáról, javításáról, cseréjéről, kárveszély viseléséről neki kell gondoskodnia.
 
Víziközmű-szolgáltatói hozzájárulásának megszerzéséhez a megrendelőnek a Vhr. 5. melléklet III. szerinti terveket, illetve dokumentumokat kell benyújtania jóváhagyásra az illetékes üzemigazgatósághoz.
 
A locsolási mellékvízmérő telepítéséhez szükséges kérelem és a részletszabályokat tartalmazó megállapodás mellékletei:
 
1. Műszaki leírás, amely tartalmazza a kérelmező, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatait, a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, főbb jellemzőit.
A tervet csak a bekötési vízmérő terv készítésénél részletezett képesítésű személy készítheti.
 
2. Tervrajzok,
a) az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz, a mérőbeépítés helyének megjelölésével,
b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai.
 
A locsolási vízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A mérőeszköz állagának megóvása és a fagyvédelem biztosítása a felhasználó kötelessége.
 
A mellékvízmérőnek az ingatlanon belüli vezetékhálózatba történő beépítéséhez a víziközmű-szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges, melyben a víziközmű-szolgáltató nyilatkozik a megvalósíthatóságról, melynek feltételei:
 
a.) A felhasználó biztosítja, hogy az öntözővezetékről csak öntözési célú vízfelhasználás történhet.
b.) Az öntözővíz a csatornahálózatba nem vezethető.
c.) A szolgáltatás kialakításának ellenőrzéséhez a felhasználó feltétel nélküli és visszavonhatatlan   hozzájárulását adja.
d.) A kezelésre átvétel feltétele, hogy a bekötési vízmérőn a felhasználónak víz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos számlatartozása nincs.
e.) A vízórát követően a vezetéknek végig láthatónak kell lennie vagy a locsolóautomatika mágnes szelepének kell következnie.
f.) A felhasználó rendelkezik aláírt víz és szennyvízelvezetési közüzemi szerződéssel.
 
A kérelem jóváhagyásáról a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozni köteles a víziközmű-szolgáltató üzemigazgatósága.
 
A jóváhagyott locsolási célú mellékvízmérő beépítését megrendelés esetén a víziközmű-szolgáltató is elvégezheti.
 
felhasználó a mellékvízmérőt maga is felszereltetheti, vagy felszerelheti. Ebben az esetben a víziközmű-szolgáltató ellenőrzés után a mérőt plombálja, és kezelésre átveszi. A felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatónál az ellenőrzéssel, plombálással, valamint a mellékmérő átvételével kapcsolatban felmerült költségeket megtéríteni.