info[kukac]dakov[pont]hu     + 36 21 222 8080
Vízmérő állás bejelentés

Elkülönített vízhasználatot mérő vízmérő telepítése (mellékvízmérő)

Dátum: 2022. febr. 24.
Ha mellékvízmérőt szeretnénk felszereltetni?
 
A mellékvízmérőnek a házi ivóvízhálózatba történő utólagos beépítéséhez a víziközmű-szolgáltatónak, az ingatlan tulajdonosának, és a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak a hozzájárulása szükséges. Az utólagos beépítés víziközmű-szolgáltatói hozzájárulásának megszerzéséhez a megrendelőnek a Vhr. 5. melléklet II. szerinti terveket, illetve dokumentumokat kell benyújtania jóváhagyásra az illetékes üzemigazgatósághoz.
 
A mellékvízmérő felszereléséhez szükséges dokumentumok
 
1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.
A tervet csak a bekötési vízmérő terv készítésénél részletezett képesítésű személy készítheti.
 
2. Tervrajzok:
a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.
 
A benyújtott terv elbírálására, a hozzájárulás megadására a területileg illetékes üzemigazgatóság jogosult, aki a szerelés kezdeményezőjét a hozzájárulás megadásáról vagy elutasításáról – a terv benyújtását követően 15 napon belül értesíti. Elutasítás esetén közölni kell az elutasítás okát és a lehetséges korrekció módját.
 
A mellékvízmérő beépítéséről a megrendelő gondoskodik, és az ő – írásban, telefonon vagy személyesen indítványozott kérelme alapján – előre egyeztetett időpontban kerül sor a mellékvízmérő üzembe helyezésére. Amennyiben a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő beépítést vagy más, az üzembe helyezést gátló körülményt állapítanak meg, a víziközmű-szolgáltató az üzembe helyezést megtagadhatja, és azt a hozzájárulásban foglalt feltételek teljesítéséhez, az akadályok, megszüntetéséhez kötheti.
Az üzembe helyezés abban az esetben sem történik meg, ha a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak a víziközmű-szolgáltató felé tartozása van.
 
víziközmű-szolgáltató munkatársa a beépítés helyszínén ellenőrzi, hogy a beépítés megfelel-e a hozzájárulásban foglaltaknak, és az illetéktelen beavatkozás megakadályozása érdekében a mellékvízmérőt plombazárral látja el. Az üzembe helyezés díját a megrendelőnek előre kitöltött készpénz-átutalási megbízáson (csekken), utalással vagy az ügyfélszolgálaton meg kell fizetnie a víziközmű-szolgáltató részére.
A mellékvízmérő a felhasználó tulajdonát képzi, ezért megfelelő működtetéséről, hitelesíttetéséről, karbantartásáról, javításáról, cseréjéről, kárveszély viseléséről neki kell gondoskodnia.