info[kukac]dakov[pont]hu     + 36 21 222 8080
Vízmérő állás bejelentés
A csapból mi folyunk, Szolgáltatás az élethez.

Gyakran Ismételt Kérdések

Vízellátással kapcsolatban:

A településeken tapasztalható, hogy az ingatlanokon belül (vízmérő után) a belső hálózaton kisebb-nagyobb csősérülések, vízelfolyások keletkeznek.
Az ilyen sérüléseket az esetek 98%-ában a fogyasztók nem veszik észre, mert a talajba fektetett vezetékből szivárgó víz nem tör a felszínre.
 
Gyakori hibák, a téli csapok nem tökéletes zárása, valamint a WC tartályok "folyása".
 
Társaságunk is csak a kiugróan magas fogyasztási adatokból következtethet meghibásodásokra, melyet a víz-óraleolvasó a mérő leolvasásakor szóban jelez.
 
A vízcsőtöréseket okozhatja a csövek, szerelvények életkora és minősége, a korrózió, a cső feletti közút terhelése, a gyökérbenövések, a talaj agresszivitása és a nem megfelelő áramlási-nyomási viszonyok.
A vízmérő utáni vezetékhálózat javítása, karbantartása a fogyasztó feladata, feltétlenül szükséges, hogy saját érdekében vízhálózatát az alábbiak szerint ellenőrizze:
 • Először az ingatlanon belül minden vízvételi helyet (vízcsapot ) el kell zárni.
 • Ezután emelje fel a vízmérő akna fedlapját, és 5-10 perces megfigyeléssel győződjön meg arról, hogy a mérőnél a számsor bal sarka alatt lévő fekete csillagkerék forog-e.
  A csillagkerék forgása jelzi a víz átáramlását. Amennyiben elzárt csapnál is forog a kerék, nagyon valószínű a csőtörés ténye.
A hosszabb ideig tartó vízelfolyás, szivárgás, csősérülés, vagy akár a WC öblítő hibája miatt rendkívül nagy vízmennyiség megy kárba.
Vízvezeték szerelő szakemberrel a javítást sürgősen el kell végeztetni, hiszen egy-két hét alatt a szivárgás felerősödhet, és az elfolyás helyétől függően a lakás is felázhat.
 
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a javasolt ellenőrzést saját érdekükben az ingatlan belső hálózatán rendszeresen -legalább kéthavonta- végezzék el, ezzel megelőzhetik az elfolyások miatt keletkező magas vízdíjszámlát, valamint az egyéb károkat!
 
Egy 3 mm átmérőjű lyukon, 6 bar nyomás mellett 12700, azaz tizenkétezer-hétszáz liter ( 12,7 m3) víz folyik el egy nap alatt.
A vízmérő utáni hálózaton keletkezett vízkiáramlást a fogyasztónak kell kifizetnie, mert az ő birtokában lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget.
 
Télen a szabadon hagyott vízvezetékekben, a nem megfelelően védett bekötési vízmérőkben a megfagyó víz szétrepeszti a vezetéket, s így csőtörést, vízelfolyást okozhat.
 
Mindezt megelőzhetjük, ha időben gondoskodunk:
 • a falakon kívüli, illetve a fagyhatárnál magasabban fektetett és nem kellően szigetelt vízvezetékek szigeteléséről
 • kerti csapok víztelenítéséről;
 • az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények védelmében a helyiség nyílászáróinak épségéről és a szükséges fűtésről;
 • a vízmérőakna esetlegesen hiányzó fedlapjának pótlásáról;
 • a vízmérőaknába lévő csövek, a mérő és az aknafedél hőszigetelő anyaggal történő takarásáról.
A télen használaton kívüli ingatlanok (pl. zártkerti ingatlanok) esetében a fogyasztó térítés ellenében kérheti a vízszolgáltatás átmeneti szüneteltetését, így megóvhatja hálózatát a szétfagyástól, az épületet a felázástól. Szüneteltetés iránti kérelmével forduljon ügyfélszolgálati irodáinkhoz.
Az Ön érdekében kérjük, gondoskodjon időben a fagy elleni védekezésről, mivel a vízmérő cseréjének, az elfolyt víznek a költségei a fogyasztót terhelik.
 
A vízmérő elfagyására utal, ha az aknában vizet lát, illetve a mérő üvege hálósan megrepedt, vagy lakásában nincs víz.
Ha elfagyott a mérője,<a href="http://www.viporak.com">rolex replika</a> próbálja a vízmérő előtti főcsapot elzárni és haladéktalanul tegyen bejelentést elérhetőségünk menüpont alatt tálható telefonszámokon
 
A bejelentés alkalmával kollégáink tájékoztatják a mérő cseréjének -átmérőtől függő- költségeiről is.
 
A mérőcserét csak a DAKÖV Kft. munkatársai végezhetik el. A csere időpontját a fogyasztóval előre egyeztetjük.
 
Egy átlagos család (4 fő) napi vízfogyasztása kb. 0,6 m3.
 
1 m3 víz = 1000 liter víz, melyből például 10-szer megfürödhetünk, vagy 100-szor elmosogathatunk, vagy 8-szor moshatjuk ki ruháinkat mosógéppel, vagy 6-szor moshatjuk le autónkat.
 
 • A kézi zuhanyra is érdemes víztakarékos rózsát, zuhanyváltót és áramláskorlátozót szerelni. Ezekkel a zuhanyzáshoz felhasznált víz mennyisége jelentősen csökkenthető anélkül, hogy a zuhanyozás vagy kézmosás komfortérzete romlana.
 • A konyhában feltétlenül ajánlatos a többaknás és esetleg több vízvételezési helyű vizesblokk kialakítása. A legkisebb egy-két személyes háztartásban is vízmegtakarítást jelent, ha kétaknás a konyha mosogató. Célszerű a mosogatásra váró edényeket előáztatni álló vízben, de mindig alakítsuk ki a kétfázisú mosogatás (mosogatás és öblítés) feltételeit.
 • A csapokra célszerű aerátos csapvégeket tenni. Ezek a vízhez levegőt kevernek,<a href="http://www.viporak.com">replika óra webáruház</a> és így kevesebb víz is elég például egy kézmosáshoz.
 • A csöpögő csapokat javíttassuk meg.
 • A felhasznált vízmennyiség csökkentése érdekében zuhanyra és a kézmosó csapra érdemes víztakarékos rózsát szerelni.
 • A főzéshez felhasználandó alapanyagok (főleg zöldségek) tisztogatását is álló vízben célszerű kezdeni.
 • Ha a tisztítás befejező fázisát folyó vízben kívánjuk megoldani, akkor a csap feltétlenül aerátoros csapvéggel legyen felszerelve vagy használjunk a kézizuhanyhoz hasonló víztakarékos öblítőfejet.
 • A mosógépet csak ruhával teli kapcsoljuk be, negyedig-félig rakva pazarlás beindítani.
 • Ahol elég magas a hálózati víznyomás, használjunk tartály nélküli vízöblítőcsapot!
 • Az egykaros keverőcsap gazdaságosabb,<a href="http://www.viporak.com">replika óra</a>  mintha a hagyományos hideg-meleg csapokkal addig folyatjuk a vizet, míg nem sikerül a megfelelő hőmérsékletű keveréket beállítani.
 • Az úszóbólyás WC-tartályok úszója állítható úgy is, hogy kevesebb vizet fogyasszon egy-egy lehúzás. Ennél jobban ajánlható a víztakarékos WC-tartály. Ez lehet kétállású, ahol beállítható, hogy milyen intenzitású öblítést igénylünk; vagy lehet olyan, amelynél az öblítés időtartama attól függ, hogy milyen hosszú ideig működtetjük a tartályt (meddig húzzuk a láncot).
 • Csapot soha ne folyassunk feleslegesen (fogmosáskor, borotválkozáskor sem).
 • Építsünk ki csepegtetős öntözőrendszert, így hatékonyabbá válik az öntözés.
 • Fogmosás közben folyóvíz helyett használjon poharat!
 • Fürdés helyett zuhanyozzunk.
 • Ha megteheti, gyűjtse össze az esővizet,<a href="http://www.replikaorak.com">replika órák árral</a> és használja öntözésre. Nemcsak vizet spórol, hanem a virágoknak is jót tesz.
 • Öntözzön inkább este (főleg a meleg nyári napokban), mert akkor kevesebb a párolgás.
Azért, hogy a legnagyobb nyári melegben is megfelelő nyomással érkezzen a víz a csapokba, nyomásfokozó szivattyúgépházak és megfelelő magasságban elhelyezett víztároló medencék, víztornyok szükségesek. A DAKÖV Kft. teljes működési területén rendelkezésre állnak ezek a műszaki létesítmények.

Szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban:

A viziközmű szolgáltatók -a kezelésükre bízott szennyvízelvezető és tisztító művek szakszerű üzemeltetésével- csökkentik élővizeink terhelését, megóvják vízkincsünk vízminőségét, védik vízbázisainkat. Ezáltal az egyik legfontosabb környezetvédelmi feladatot látják el az országban.
 
Ivóvízbázisaink, természetes környezetünk megóvása érdekében, lehetőség szerint minden felhasznált ivóvízből keletkező szennyvizet össze kell gyűjtenünk és az előírásoknak megfelelően meg kell tisztítanunk.<a href="http://www.viporak.com">replika órák</a> Élővizeinkbe csak ellenőrzött körülmények között engedhetjük vissza a megtisztított szennyvizet.
 
A Társaságunk által üzemeltetett csatornahálózatot csak szennyvizek elvezetésére létesítették. Amennyiben nagyobb mennyiségű csapadékvíz kerül a szennyvízcsatornába, a hálózaton szennyvízkiömlés fordulhat elő, zavarok keletkezhetnek a tisztítási technológiában és növekszik a szennyvíz elvezetési és tisztítási költsége.
 
A szennyvíztároló mindig olyan anyagból készüljön, amely megakadályozza a szennyvíz talajba történő szivárgását. A szennyvízszippantást olyan vállalkozóval végeztessük, aki a megfelelő engedélyekkel rendelkezik és gondoskodik a szennyvíz tisztítótelepre történő beszállításáról.
 
A szennyvízcsatornába csak olyan anyagok kerülhetnek, amelyek a csatornarendszer és a tisztító telepek működését nem zavarják. Éppen ezért ne kerüljön a csatornába:
 • zsír, olaj, hígító, benzin, festékek, lejárt gyógyszer
 • darabos tárgyak: kő, csont, gyümölcsmag, fémkapcsok, felmosórongy,
 • ruhanemű, műanyag és üvegpalack
 • építési törmelék, homok, kavics
 • állati tetem, szőr, hús stb.
 • mérgező, maró, radioaktív, más vegyi anyag
 • csapadékvíz.
   
Előfordulhat, hogy hosszabb távollét után hazaérkezve erős csatornaszagot éreznek a fürdőszobában. Ennek oka, hogy a padló-összefolyó vizes bűzzárral van ellátva, azaz kb. 2 deciliternyi víz áll benne, ami a nagy melegben elpárologhat. A kellemetlen szag megszüntetéséhez, a szellőztetésen túl, felülről öntsenek vizet a padlóösszefolyóba.
 
Számítógépes üzemirányító rendszerünk folyamatosan ellenőrzi a szennyvízhálózat működését. Azonban ha közterületen hibát észlel, telephelyeink diszpécserszolgálatai köszönettel fogadják telefonhívását. A hibabejelentő számokat megtalálja honlapunkon, illetve a telefonkönyvben is.
 
 • A dugulás az egyik leggyakoribb hiba, mely nem rendeltetés szerű használat következménye, rendszerint csatornamosatás révén szüntethető meg.
 • Meghibásodhat a szennyvízátemelőkben működő szivattyú, illetve egyéb elektromos hiba is keletkezhet.
A házi szennyvízhálózat ellenőrzése, karbantartása, javítása a fogyasztó feladata. Amennyiben a belső hálózaton keletkezik dugulás vagy csőtörés, vízvezeték-szerelő szakember segítségével haladéktalanul keresse meg és javíttassa ki a hibát.

Számlázással kapcsolatban: