DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2017. október 23. hétfő - Gyöngyi napja - 04:14
Rólunk » Integrált Politika
Integrált Politika

                                                        INTEGRÁLT POLITIKA
 
Működési területünkön a víz- és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget, a környezetvédelmét, a hatékony energiagazdálkodást tekintjük, azt a mindennapi munkánk részeként érvényesítjük. Politikánk, melyben elkötelezzük magunkat a minőség, a környezetvédelem, az energiagazdálkodás és a technológiáink, szolgáltatásaink folyamatos tökéletesítés mellett, egységesen és teljes körűen érvényes a társaság valamennyi víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos működési folyamatára és tevékenységére.
 
A Dabas és Környéke Vízügyi Kft. vezetése a hosszú távú eredményesség és fejlődés, a vevői igények kielégítése, és környezetünk megóvása érdekében fontosnak tekinti az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványok szerinti minőség-, környezetközpontú és energia irányításirendszer működését és folyamatos fejlesztését.
 
Célunk, hogy tevékenységünkkel biztosítsuk szolgáltatásaink egyenletes minőségét, a művi és a természetes környezet állapotának megóvása mellett és megfeleljünk az érdekelt felek által meghatározott és elvárt igényeknek annak érdekében, hogy tevékenységünk valamennyi területén mind minőségileg, mind környezeti határértékek betartásában, mind a hatékony energia gazdálkodásban példaértékű szolgáltatóvá váljunk.
 
A régió egyik legjelentősebb kommunális szolgáltatójaként:
A minőség- környezet-, és energiairányítás cégünk vezetésének és minden munkatársának kiemelt feladata és felelőssége.
Törekszünk arra, hogy az érdekelt feleink igényeinek maradéktalanul megfeleljünk.
Fontosnak tartjuk beszállítóinkkal a kölcsönös jó kapcsolat kialakítását.
Támogatjuk és követeljük a korszerű szakmai ismeretek elsajátítását és alkalmazását.
Kiemelten kezeljük a környezet megóvását, a munkavállalók munka- és egészségvédelmét, a vízellátás biztonságát.
Mindezek érdekében kialakítjuk, működtetjük és továbbfejlesztjük az integrált irányítási rendszerünk személyi, tárgyi, kommunikációs és módszertani feltételeit.
Korszerű irányítási eszközök alkalmazásával törekszünk a szervezeti kiválóság elérésére.
A tisztítótelepeinkről kikerülő szennyvíz minőségére vonatkozó paraméterek mindig az adott határértékek alatt maradjanak környezetünk védelme érdekében.
A ránk bízott önkormányzati vagyontárgyak értékét megóvjuk.
Beszállítóinkkal kiszámítható és stabil együttműködést alakítunk ki.
Feladatunknak tekintjük a fajlagos anyag- és energiafelhasználás fokozatos javítását.
Kötelezettséget vállalunk az üvegházhatású gázok kibocsátásának és egyéb kapcsolódó környezeti hatások csökkentésére.
Az energiateljesítmény folyamatos javítására ösztönözzük munkatársainkat.
Az energiatakarékos megoldások lehetőségét minden műveletünkkel kapcsolatban megvizsgáljuk, és ahol lehet, ezeket előnyben részesítjük.
 
Törekvéseink ezen cél eléréséhez:
 
Jó kapcsolat ápolása és bővítése, együttműködő kapcsolat a fogyasztókkal, az önkormányzatokkal, a hatóságokkal és valamennyi érdekelt féllel.
Tudatos, összehangolt ügyfélszolgálati tevékenység és eljárásaink folyamatos fejlesztése.
A fogyasztói igények kutatása.
Korszerű, gazdaságos, a nemzetközi elvárásoknak is megfelelő, a környezetet legkevésbé terhelő technikák és eljárások alkalmazása.
Új beruházások, fejlesztések tervezésekor, illetve az alkalmazott technológia során a környezetvédelmi szempontok lehető legnagyobb mértékű figyelembe vétele, a környezetszennyezés elkerülése.
Tevékenységeink jelentős környezeti tényezőinek folyamatos ellenőrzése, a káros környezeti hatások lehetőség szerinti csökkentése.
Üzemoptimalizálási kérdések fokozatos előtérbe hozása az üzemvitel biztonságának javítása és havária esetek megelőzése érdekében.
Energiateljesítmény folyamatos javítása.
Támogatjuk az energia-hatékony termékek és szolgáltatások beszerzését.
Folyamatos korszerűsítés, karbantartás.
Vízbázisvédelem ellátása a szabványoknak megfelelően, növekvő színvonalon. A technológiai eljárások minőségjegyeinek folyamatos felügyelete és javítása.
A szennyvíziszapok ártalommentes elhelyezését segítése.
Üzemeltetői érdekünk a szennyvízcsatorna-hálózatra rákötött házi csapadékvíz elvezető rendszerek felmérése, és a tulajdonosok részéről történő megszüntetése
Az integráltirányítási rendszer állandó fejlesztése.
A dolgozók minőségi munkavégzésére való törekvés, oktatás, továbbképzés.
Munkatársaink megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülése.
A tulajdonosi elégedettség elérése.
Építőipari tevékenységünk megtartása és a kivitelezés minőségének javítása.
 
Hitvallásunk:
,,Víz!
Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének.
Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”
 
                                                                                                                              ( Saint-Exupéry)
 
 
Dabas, 2016.07.01.
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: