DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2022. január 17. hétfő - Antal,Antónia napja - 17:46
Tudnivalók » Gyakori kérdések
Gyakori kérdések
Vízellátással kapcsolatban:
1. Mennyi víz folyik el egy 3 mm-es csősérülésen naponta?
Egy 3 mm átmérőjű lyukon, 6 bar nyomás mellett 12700, azaz tizenkétezer-hétszáz liter ( 12,7 m3) víz folyik el egy nap alatt.
2. Mik lehetnek a csőtörés okai?
A településeken tapasztalható, hogy az ingatlanokon belül (vízmérő után) a belső hálózaton kisebb-nagyobb csősérülések, vízelfolyások keletkeznek.
Az ilyen sérüléseket az esetek 98%-ában a fogyasztók nem veszik észre, mert a talajba fektetett vezetékből szivárgó víz nem tör a felszínre.
 
Gyakori hibák, a téli csapok nem tökéletes zárása, valamint a WC tartályok "folyása".
 
Társaságunk is csak a kiugróan magas fogyasztási adatokból következtethet meghibásodásokra, melyet a víz-óraleolvasó a mérő leolvasásakor szóban jelez.
 
A vízcsőtöréseket okozhatja a csövek, szerelvények életkora és minősége, a korrózió, a cső feletti közút terhelése, a gyökérbenövések, a talaj agresszivitása és a nem megfelelő áramlási-nyomási viszonyok.
3. Hogyan ellenőrizhetjük, hogy nincs-e csőtörés?
A vízmérő utáni vezetékhálózat javítása, karbantartása a fogyasztó feladata, feltétlenül szükséges, hogy saját érdekében vízhálózatát az alábbiak szerint ellenőrizze:
 • Először az ingatlanon belül minden vízvételi helyet (vízcsapot ) el kell zárni.
 • Ezután emelje fel a vízmérő akna fedlapját, és 5-10 perces megfigyeléssel győződjön meg arról, hogy a mérőnél a számsor bal sarka alatt lévő fekete csillagkerék forog-e.
  A csillagkerék forgása jelzi a víz átáramlását. Amennyiben elzárt csapnál is forog a kerék, nagyon valószínű a csőtörés ténye.
A hosszabb ideig tartó vízelfolyás, szivárgás, csősérülés, vagy akár a WC öblítő hibája miatt rendkívül nagy vízmennyiség megy kárba.
Vízvezeték szerelő szakemberrel a javítást sürgősen el kell végeztetni, hiszen egy-két hét alatt a szivárgás felerősödhet, és az elfolyás helyétől függően a lakás is felázhat.
 
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a javasolt ellenőrzést saját érdekükben az ingatlan belső hálózatán rendszeresen -legalább kéthavonta- végezzék el, ezzel megelőzhetik az elfolyások miatt keletkező magas vízdíjszámlát, valamint az egyéb károkat!
 
4. Miért kell kifizetni a csősérülés esetén elfolyt vízmennyiséget?
A vízmérő utáni hálózaton keletkezett vízkiáramlást a fogyasztónak kell kifizetnie, mert az ő birtokában lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget.
 
5. Hogyan védekezzünk a fagy ellen?
Télen a szabadon hagyott vízvezetékekben, a nem megfelelően védett bekötési vízmérőkben a megfagyó víz szétrepeszti a vezetéket, s így csőtörést, vízelfolyást okozhat.
 
Mindezt megelőzhetjük, ha időben gondoskodunk:
 • a falakon kívüli, illetve a fagyhatárnál magasabban fektetett és nem kellően szigetelt vízvezetékek szigeteléséről
 • kerti csapok víztelenítéséről;
 • az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények védelmében a helyiség nyílászáróinak épségéről és a szükséges fűtésről;
 • a vízmérőakna esetlegesen hiányzó fedlapjának pótlásáról;
 • a vízmérőaknába lévő csövek, a mérő és az aknafedél hőszigetelő anyaggal történő takarásáról.
A télen használaton kívüli ingatlanok (pl. zártkerti ingatlanok) esetében a fogyasztó térítés ellenében kérheti a vízszolgáltatás átmeneti szüneteltetését, így megóvhatja hálózatát a szétfagyástól, az épületet a felázástól. Szüneteltetés iránti kérelmével forduljon ügyfélszolgálati irodáinkhoz.
Az Ön érdekében kérjük, gondoskodjon időben a fagy elleni védekezésről, mivel a vízmérő cseréjének, az elfolyt víznek a költségei a fogyasztót terhelik.
 
6. Mit tegyünk, ha elfagyott a vízmérő?
A vízmérő elfagyására utal, ha az aknában vizet lát, illetve a mérő üvege hálósan megrepedt, vagy lakásában nincs víz.
Ha elfagyott a mérője,<a href="http://www.viporak.com">rolex replika</a> próbálja a vízmérő előtti főcsapot elzárni és haladéktalanul tegyen bejelentést elérhetőségünk menüpont alatt tálható telefonszámokon
 
A bejelentés alkalmával kollégáink tájékoztatják a mérő cseréjének -átmérőtől függő- költségeiről is.
 
A mérőcserét csak a DAKÖV Kft. munkatársai végezhetik el. A csere időpontját a fogyasztóval előre egyeztetjük.
 
7. Mekkora a reális, elfogadható vízfogyasztás?
Egy átlagos család (4 fő) napi vízfogyasztása kb. 0,6 m3.
 
8. 1 m3 víz hány liternek felel meg és az mire elegendő?
1 m3 víz = 1000 liter víz, melyből például 10-szer megfürödhetünk, vagy 100-szor elmosogathatunk, vagy 8-szor moshatjuk ki ruháinkat mosógéppel, vagy 6-szor moshatjuk le autónkat.
 
9. Milyen víztakarékossági módszereket ismerünk?
 • A kézi zuhanyra is érdemes víztakarékos rózsát, zuhanyváltót és áramláskorlátozót szerelni. Ezekkel a zuhanyzáshoz felhasznált víz mennyisége jelentősen csökkenthető anélkül, hogy a zuhanyozás vagy kézmosás komfortérzete romlana.
 • A konyhában feltétlenül ajánlatos a többaknás és esetleg több vízvételezési helyű vizesblokk kialakítása. A legkisebb egy-két személyes háztartásban is vízmegtakarítást jelent, ha kétaknás a konyha mosogató. Célszerű a mosogatásra váró edényeket előáztatni álló vízben, de mindig alakítsuk ki a kétfázisú mosogatás (mosogatás és öblítés) feltételeit.
 • A csapokra célszerű aerátos csapvégeket tenni. Ezek a vízhez levegőt kevernek,<a href="http://www.viporak.com">replika óra webáruház</a> és így kevesebb víz is elég például egy kézmosáshoz.
 • A csöpögő csapokat javíttassuk meg.
 • A felhasznált vízmennyiség csökkentése érdekében zuhanyra és a kézmosó csapra érdemes víztakarékos rózsát szerelni.
 • A főzéshez felhasználandó alapanyagok (főleg zöldségek) tisztogatását is álló vízben célszerű kezdeni.
 • Ha a tisztítás befejező fázisát folyó vízben kívánjuk megoldani, akkor a csap feltétlenül aerátoros csapvéggel legyen felszerelve vagy használjunk a kézizuhanyhoz hasonló víztakarékos öblítőfejet.
 • A mosógépet csak ruhával teli kapcsoljuk be, negyedig-félig rakva pazarlás beindítani.
 • Ahol elég magas a hálózati víznyomás, használjunk tartály nélküli vízöblítőcsapot!
 • Az egykaros keverőcsap gazdaságosabb,<a href="http://www.viporak.com">replika óra</a>  mintha a hagyományos hideg-meleg csapokkal addig folyatjuk a vizet, míg nem sikerül a megfelelő hőmérsékletű keveréket beállítani.
 • Az úszóbólyás WC-tartályok úszója állítható úgy is, hogy kevesebb vizet fogyasszon egy-egy lehúzás. Ennél jobban ajánlható a víztakarékos WC-tartály. Ez lehet kétállású, ahol beállítható, hogy milyen intenzitású öblítést igénylünk; vagy lehet olyan, amelynél az öblítés időtartama attól függ, hogy milyen hosszú ideig működtetjük a tartályt (meddig húzzuk a láncot).
 • Csapot soha ne folyassunk feleslegesen (fogmosáskor, borotválkozáskor sem).
 • Építsünk ki csepegtetős öntözőrendszert, így hatékonyabbá válik az öntözés.
 • Fogmosás közben folyóvíz helyett használjon poharat!
 • Fürdés helyett zuhanyozzunk.
 • Ha megteheti, gyűjtse össze az esővizet,<a href="http://www.replikaorak.com">replika órák árral</a> és használja öntözésre. Nemcsak vizet spórol, hanem a virágoknak is jót tesz.
 • Öntözzön inkább este (főleg a meleg nyári napokban), mert akkor kevesebb a párolgás.
10. Hogyan biztosítja a megfelelő víznyomást a szolgáltató?
Azért, hogy a legnagyobb nyári melegben is megfelelő nyomással érkezzen a víz a csapokba, nyomásfokozó szivattyúgépházak és megfelelő magasságban elhelyezett víztároló medencék, víztornyok szükségesek. A DAKÖV Kft. teljes működési területén rendelkezésre állnak ezek a műszaki létesítmények.
Szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban:
1. Mit tesznek a viziközmű szolgáltatók a környezet megóvásáért?
A viziközmű szolgáltatók -a kezelésükre bízott szennyvízelvezető és tisztító művek szakszerű üzemeltetésével- csökkentik élővizeink terhelését, megóvják vízkincsünk vízminőségét, védik vízbázisainkat. Ezáltal az egyik legfontosabb környezetvédelmi feladatot látják el az országban.
 
2. Miért szükséges a települések csatornázottságának növelése?
Ivóvízbázisaink, természetes környezetünk megóvása érdekében, lehetőség szerint minden felhasznált ivóvízből keletkező szennyvizet össze kell gyűjtenünk és az előírásoknak megfelelően meg kell tisztítanunk.<a href="http://www.viporak.com">replika órák</a> Élővizeinkbe csak ellenőrzött körülmények között engedhetjük vissza a megtisztított szennyvizet.
 
3. Miért nem szabad a csapadékvizet a szennyvízcsatornába vezetni?
A Társaságunk által üzemeltetett csatornahálózatot csak szennyvizek elvezetésére létesítették. Amennyiben nagyobb mennyiségű csapadékvíz kerül a szennyvízcsatornába, a hálózaton szennyvízkiömlés fordulhat elő, zavarok keletkezhetnek a tisztítási technológiában és növekszik a szennyvíz elvezetési és tisztítási költsége.
 
4. Mire kell ügyelni a zárt házi szennyvíztároló létesítése és használata során?
A szennyvíztároló mindig olyan anyagból készüljön, amely megakadályozza a szennyvíz talajba történő szivárgását. A szennyvízszippantást olyan vállalkozóval végeztessük, aki a megfelelő engedélyekkel rendelkezik és gondoskodik a szennyvíz tisztítótelepre történő beszállításáról.
 
5. Mi mindent nem szabad beleengedni a szennyvízcsatornába?
A szennyvízcsatornába csak olyan anyagok kerülhetnek, amelyek a csatornarendszer és a tisztító telepek működését nem zavarják. Éppen ezért ne kerüljön a csatornába:
 • zsír, olaj, hígító, benzin, festékek, lejárt gyógyszer
 • darabos tárgyak: kő, csont, gyümölcsmag, fémkapcsok, felmosórongy,
 • ruhanemű, műanyag és üvegpalack
 • építési törmelék, homok, kavics
 • állati tetem, szőr, hús stb.
 • mérgező, maró, radioaktív, más vegyi anyag
 • csapadékvíz.
   
6. Nyaralás után erős csatornaszag fogadott a fürdőszobában! Miért?
Előfordulhat, hogy hosszabb távollét után hazaérkezve erős csatornaszagot éreznek a fürdőszobában. Ennek oka, hogy a padló-összefolyó vizes bűzzárral van ellátva, azaz kb. 2 deciliternyi víz áll benne, ami a nagy melegben elpárologhat. A kellemetlen szag megszüntetéséhez, a szellőztetésen túl, felülről öntsenek vizet a padlóösszefolyóba.
 
7. Hova fordulhat, ha közterületen hibát észlel a szennyvízhálózaton?
Számítógépes üzemirányító rendszerünk folyamatosan ellenőrzi a szennyvízhálózat működését. Azonban ha közterületen hibát észlel, telephelyeink diszpécserszolgálatai köszönettel fogadják telefonhívását. A hibabejelentő számokat megtalálja honlapunkon, illetve a telefonkönyvben is.
 
8. Milyen problémák fordulhatnak elő a szennyvízhálózaton?
 • A dugulás az egyik leggyakoribb hiba, mely nem rendeltetés szerű használat következménye, rendszerint csatornamosatás révén szüntethető meg.
 • Meghibásodhat a szennyvízátemelőkben működő szivattyú, illetve egyéb elektromos hiba is keletkezhet.
9. Mi a teendő a házi szennyvízhálózaton előforduló probléma esetén?
A házi szennyvízhálózat ellenőrzése, karbantartása, javítása a fogyasztó feladata. Amennyiben a belső hálózaton keletkezik dugulás vagy csőtörés, vízvezeték-szerelő szakember segítségével haladéktalanul keresse meg és javíttassa ki a hibát.
 
 
Készítette: